1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


Snapshots

 1. The Antichrist

  Snapshot Title: The Antichrist
  Taken by: Nikolaos Oikonomou

  Image: Thessaloniki Agia Sofia
  Image Owner: Nikolaos Oikonomou  Description:

  The Antichrist 2. Cookie Man

  Snapshot Title: Cookie Man
  Taken by: Nikolaos Oikonomou

  Image: Thessaloniki Agia Sofia
  Image Owner: Nikolaos Oikonomou  Description:

  It smell very very very nice here! 3. Red Carpet

  Snapshot Title: Red Carpet
  Taken by: Nikolaos Oikonomou

  Image: Thessaloniki Agia Sofia
  Image Owner: Nikolaos Oikonomou  Description:

  Carpet 4. KRAST DEAD

  Snapshot Title: KRAST DEAD
  Taken by: Nikolaos Oikonomou

  Image: Thessaloniki Agia Sofia
  Image Owner: Nikolaos Oikonomou  Description:

  KRAST DEAD 5. Little foundain

  Snapshot Title: Little foundain
  Taken by: Nikolaos Oikonomou

  Image: Thessaloniki Agia Sofia
  Image Owner: Nikolaos Oikonomou  Description:

  Little foundain 6. McDonalds

  Snapshot Title: McDonalds
  Taken by: Nikolaos Oikonomou

  Image: Thessaloniki Agia Sofia
  Image Owner: Nikolaos Oikonomou  Description:

  Not very famous in Greece... 7. Hidden statue

  Snapshot Title: Hidden statue
  Taken by: Nikolaos Oikonomou

  Image: Thessaloniki Agia Sofia
  Image Owner: Nikolaos Oikonomou  Description:

  Chrisostomos of Smyrne